Rekrutacja

DLACZEGO U NAS?

  1. Jesteśmy Bursą z niemalże 30-letnią tradycją,  położoną w centrum miasta.
  2. Nasza Bursa jest placówką katolicką, proponującą religijno-moralne i patrio­tyczne wy­cho­wanie dla 75 wychowanków.
  3. Jesteśmy placówką niepubliczną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki w Siedlcach.
  4. Przezna­czo­na jest dla chłopców szkół ponad­pod­sta­wo­wych uczących się poza miej­scem stałego zamieszkania.
  5. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne urozmaicone wyżywienie, sanitar­no-higie­nicz­ne warunki zakwaterowania (pokoje dwu i trzyosobowe!) i bardzo dobre warunki do nauki.
  6. Promujemy zdrowy, sportowy i kulturalny styl życia.
  7. Stawiamy na odpowiedzialność, fachowość i nowoczesność.
  8. Zapewniamy miłą, przyjazną, prawdziwie rodzinną atmosferę.
  9. Cieszymy się uznaniem Rodziców i samej młodzieży!
Wahasz się? Przyjdź i zobacz sam!

ZAPRASZAMY!!!

Niezbędne dokumenty