O nas

Bursa św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach jest instytucją katolicką oferującą opiekę i wychowanie chłopcom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. Mieści się w centrum Siedlec, przy ulicy biskupa Ignacego Świrskiego 56. Stąd w kilkanaście minut można dotrzeć pieszo do większości szkół średnich. Bursa powstała w roku 1991 w byłym budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej.

Relatywnie niewielka grupa wychowanków, mieszkających w pokojach dwuosobowych, tworzy rodzinną atmosferę często z nostalgią wspominaną przez absolwentów. Ten klimat, w połączeniu z dobrymi warunkami do nauki i odpoczynku (siłownia, świetlica, sala TV i sala komputerowa z Internetem), a także z urozmaiconymi i przygotowanymi w Bursie posiłkami, przekonuje mieszkańców do pozostania w placówce na kolejny rok. Oprócz zakwaterowania i wyżywienia Bursa proponuje cały wachlarz zajęć sportowych, kulturalnych i rozrywkowych współfinansując je w znacznym stopniu. W programie wychowawczym mamy zarówno jednodniowe wycieczki, jak i dłuższe wyjazdy zagraniczne.

Od niedzielnego popołudnia do piątkowego wieczoru chłopcy są pod stałą opieką wykwalifikowanych wychowawców. Naszą pracę wychowawczą opieramy zasadniczo na trzech filarach – ludzkim, intelektualnym i duchowym. Mieszkanie w Bursie ma wspomagać: w spotkaniu z kulturą bycia, spotkaniu z mądrością i wiedzą oraz spotkaniu z ewangeliczną postawą życia. Każdy dzień rozpoczynamy i kończymy krótką modlitwą w kaplicy, a w czwartkowy wieczór gromadzimy się na wspólnej Eucharystii. Ważnym elementem w pracy wychowawczej jest dla nas współpraca z Rodzicami.

Bursie patronuje św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do poznania naszego codziennego życia śledząc nas na facebook’u pod BURSA SIEDLCE.

Oficjalna strona Katolickiej Bursy św. Stanisława Kostki