Opłaty

Opłata – czesne, którą wnoszą wychowankowie obejmuje nie tylko zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ale również całodobową opiekę wychowawczą i proponowane przez Bursę formy rozwoju kulturalnego.

Opłata jest wartością zryczałtowaną wynikającą z uśrednienia całorocznych kosztów pobytu i funkcjonowania.

Od 1 września 2019 r. wynosi 400 złotych miesięcznie. W lutym, ze względu na ferie, czesne jest zmniejszone do 300 zł.

W przypadku trudnych sytuacji materialnych w rodzinach wychowanków, mieszkaniec może zwrócić się do Dyrektora Bursy o zmniejszenie lub umorzenie czesnego.

Opłatę czesnego można wnieść gotówką w biurze bursy lub dokonać wpłaty na konto bankowe bursy:

PKO  BP  I  o/SIEDLCE:  63 1020 4476 0000 8502 0016 8476 (w tytule proszę napisać imię i nazwisko mieszkańca bursy oraz za jaki miesiąc jest wnoszona opłata, np. Jan Kowalski, czesne za IX 2019).

Oficjalna strona Katolickiej Bursy św. Stanisława Kostki