Kalendarium pracy w roku szkolnym 2023/2024

29.08 – Rada Pedagogiczna na rozpoczęcie roku szkolnego, godz. 16.00

3.09 – przyjazd wychowanków od godz. 17.00

18-20.09 – Triduum ku czci św. Stanisława Kostki (19.09 – Liturgia Słowa  pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego z wprowadzeniem Relikwii św. Stanisława Kostki i poświecenie figury w kaplicy)

01.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych

20.12 – spotkanie wigilijne w Bursie (środa g. 19.00)

22.12 – 01.01.2024 przerwa świąteczna z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku (zjazd 1 stycznia na godz. 17.00)

11.01 – śródroczna Rada Pedagogiczna

15 – 28.01 2024– ferie zimowe (zjazd 28 stycznia na godz. 17.00)

28.03-2.04 – Wielkanocna przerwa świąteczna (wyjazd w Wielką Środę (27 marca) do godz. 19.00 –  zjazd 2 kwietnia na godz. 17.00)

1-3.05 – majówka (środa – piątek: wyjazd we wtorek (30 kwietnia) do godz. 19.00 –  zjazd 5 maja (niedziela) na godz. 17.00)

30 – 31.05 – Boże Ciało (dni wolne – czwartek i piątek, zjazd w niedzielę 2 czerwca na godz. 17.00)

20.06 – Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny godz. 16.00

21.06 – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (rozjazd do domów do godz. 12.00)