Strażacy w BURSIE

W Bursie gościliśmy strażaków, którzy przeprowadzili wychowankom warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i z właściwych zachowań w sytuacjach niebezpiecznych dziękujemy naszym Gościom za poświęcony czas
mając jednak nadzieję, że ta wiedza, choć bardzo potrzebna, nigdy nie będzie potrzebna do wykorzystania