Zmiany

Ksiądz Biskup Kazimierz GURDA z dniem 1 września mianował Księdza Witolda JUSZCZUKA pełniącym obowiązki dyrektora Bursy św. Stanisława Kostki w Siedlcach. Dotychczasowy dyrektor, Ks. Mariusz Świder, sprawujący tę funkcję od 15 sierpnia 2018r. został mianowany prefektem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym Opolu. „Za trzyletni okres pełnienia – z wielką gorliwością i oddaniem dla młodzieży – funkcji dyrektora Bursy św. Stanisława Kostki w Siedlcach, a także za przeprowadzenie z tak wielkim zaangażowaniem licznych prac gospodarczych w tej placówce, składam Czcigodnemu Księdzu Doktorowi serdeczne podziękowanie. Z całego serca też błogosławię na trud pracy formacyjnej w naszej diecezjalnej ALMA MATER” – napisał Ksiądz Biskup Kazimierz w dekrecie nominacyjnym Księdza Mariusza. NASZYM KSIĘŻOM Z SERCA GRATULUJEMY !!!